خدمات

...

نسل نوین توالی یابی NGS

نسل نوین توالی یابی (NGS) پیشرفته ترین روش در علم ژنتیک است که امروزه برای تشخیص اختلالات ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنیک بخش وسیعی از ژنوم افراد را برای یافتن تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار می‌دهد و شامل دو روش اصلی، توالی یابی کل اگزوم و توالی یابی کل ژنوم است. هر دو روش با تکیه بر فناوری های جدید امکان توالی یابی مقادیر زیادی از DNA را در مدت زمان کوتاه فراهم می‌کنند و روشی کارآمد برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی هستند. علاوه بر روش های مذکور توسعه پنل های ژنی بر مبنای این تکنولوژی ها امکان تشخیص بیماری های ژنتیکی که ژن های زیادی در آن ها دخیل هستند را فراهم نموده است.

تیم حرفه ای آنالیز داده های NGS در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اریتروژن با سابقه بیش از یک دهه کار تخصصی در زمینه آنالیز و تفسیر داده های NGS با دسترسی به سرورهای قدرتمند اختصاصی و بهره مندی از پایگاه بومی داده جمعیتی، آماده ارائه خدمات تخصصی به پزشکان محترم و آزمایشگاه های سراسر کشور می باشد.