خدمات

...

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک فرایندی است که به افراد کمک می‌کند تا شرایط پزشکی، روانی و خانوادگی مرتبط با بیماری های ژنتیکی را شناسایی و چاره اندیشی کنند. این نوع مشاوره شامل بررسی اطلاعات کامل درمورد سابقه خانوادگی و جمع آوری جزئیات مربوط به شرایط پزشکی در خانواده است. مشاور ژنتیک پس از ارزیابی احتمال بیماری ژنتیکی و پیامدهای آن، خانواده را در زمینه اقدامات ممکن برای کاهش خطر تکرار بیماری ژنتیکی در خانواده راهنمایی می نماید.

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اریتروژن، مشاوره ژنتیک تخصصی در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمایش‌ها انجام می‌شود.