خدمات

...

آزمایش هارمونی (cfDNA - NIPT)

در حوزه باروری و سلامت جنین، خدمات متعددی مانند تشخیص علل ناباروری، آزمایش تعیین ناقلین، آمنیوسنتز، NIPT و... انجام می شود.

آزمایش غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT) با استفاده از بررسی قطعات DNA جنین در خون مادر انجام می شود تا اطلاعات دقیقی درباره احتمال وجود بیماری های کروموزومی و نوع جنسیت جنین را از هفته دهم بارداری ارائه دهد.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اریتروژن علاوه بر انجام خدمات باروری و سلامت جنین بعنوان تنها مرکز ارائه دهنده آزمایش Harmony Prenatal Test (محصول کمپانی Roche) برای اولین بار در ایران و خاورمیانه آماده انجام آزمایش غیر تهاجمی پیش از تولد NIPT cell-free DNA با دقت و حساسیت بالا می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت هارمونی به نشانی harmonipt.com مراجعه نمایید.