خدمات

...

ژنتیک سرطان

پزشکی شخصي یک رویکرد جدید و پیشرفته برای درمان و پیشگیری از بیماری ها است که تنوع فردی در ژنتیک، محیط و شیوه زندگی را برای هر فرد در نظر می‌گیرد. برخلاف آنچه که در رویکرد های معمول مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به تفاوت بین افراد توجه می کند، پزشکی شخصي به پزشکان و محققان این امکان را می دهد تا استراتژی‌های درمانی و پیشگیری از یک بیماری خاص را با دقت بیشتر و براساس ویژگی های فردی افراد پیش بینی کنند. اگرچه اصطلاح پزشکی شخصی نسبتاً جدید است، اما این مفهوم سال ها در زمینه های مختلف پزشکی مورد استفاده بوده و امید است این رویکرد در سال های آینده در بسیاری از حوزه های بهداشت و مراقبت گسترش یابد.

به عنوان مثال فارماکوژنومیک بخشی از پزشکی شخصي است که به بررسی چگونگی تأثیر ژن ها بر پاسخ فرد به داروهای خاص می پردازد تا بتواند به تجویز دوزهای ایمن و موثرتر از داروها متناسب با ویژگیهای ژنتیک افراد کمک کند. این حوزه همچنان در زمینه سرطان پیشرفت چشمگیری داشته است به طوریکه تشخیص مولکولی دقیق می تواند به انتخاب مؤثر روش‌های پیشگیری، غربالگری و درمان سرطان کمک کند. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اریتروژن آماده است خدمات تخصصی خود در زمینه پزشکی شخصی، شناسایی، کنترل و درمان انواع سرطان های وراثتی را به خانواده ها و پزشکان متخصص ارائه دهد