مراجعه کننده گرامی:


ضمن سپاس از انتخاب شما، باتوجه به اینکه خط مشی کیفیت آزمایشگاه تشخیص پزشکی ارائه خدمات با کیفیت بالا و به موقع به مراجعه کنندگان است، لذا خواهشمند است با تکمیل دقیق این فرم و انتخاب گزینه‌ها، ما را در نیل به این خط مشی یاری فرمایید، باتشکر.


بخش پذیرش:
بخش نمونه گیری:
بخش جوابدهی:
بخش عمومی:
خواهشمند است هرگونه توضیح دیگری که لازم می‌دانید را یادداشت نمایید.